Trang chủ » Tư vấn, Tư vấn thuế » Các nước đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

Các nước đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam

CÁC NƯỚC ĐÃ KÝ HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VỚI VIỆT NAM

 

Việt nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với hơn 40 nước trên thế giới.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế  hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ thuế mà đối tượng cư trú Việt nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước kết trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

Các hiệp định Việt nam đã ký kết:

 

TT Tên nước Ngày ký Hiệu lực ngày
01 Ôxtrâylia 13/10/1992 Hà Nội 30/12/1992
02 Pháp 10/02/1993 Hà Nội 01/7/1994
03 Thái Lan 23/12/1992 Hà Nội 29/12/1992
04 Nga 27/5/1993 Hà Nội 21/3/1996
05 Thụy Điển 24/3/1994 Stockholm 08/8/1994
06 Hàn Quốc 20/5/1994 Hà Nội 11/9/1994
07 Anh 09/4/1994 Hà Nội 15/12/1994
08 Singapore 02/3/1994 Hà Nội 09/9/1994
09 Ân Độ 07/9/1994 Hà Nội 02/02/1995
10 Hung-ga-ri 26/8/1994 Budapest 30/6/1995
11 Ba Lan 31/8/1994 Vác-sa-va 28/01/1995
12 Hà Lan 24/01/1995 Hague 25/10/1995
13 Trung Quốc 17/5/1995 Bắc Kinh 18/10/1996
14 Đan Mạch 31/5/1995 Copenhagen 24/4/1996
15 Na uy 01/6/1995 Oslo 14/4/1996
16 Nhật Bản 24/10/1995 Hà Nội 31/12/1995
17 Đức 16/11/1995 Hà Nội 27/12/1996
18 Rumani 08/7/1995 Hà Nội 24/4/1996
19 Ma-lai-xi-a 07/9/1995 KualaLumpur 13/8/1996
20 Lào 14/01/1996 Viên-chăn 30/9/1996
21 Bỉ 28/02/1996 Hà Nội 25/6/1999
22 Lúc-xăm-bua 04/3/1996 Hà Nội 19/5/1998
23 Udơbêkixtăng 28/3/1996 Hà Nội 16/8/1996
24 Ucraina 08/4/1996 Hà Nội 22/11/1996
25 Thuỵ Sĩ 06/5/1996 Hà Nội 12/10/1997
26 Mông Cổ 09/5/1996 Ulan Bator 11/10/1996
27 Bun-ga-ri 24/5/1996 Hà Nội 04/10/1996
28 Italia 26/11/1996 Hà Nội 20/02/1999
29 Bê-la-rút 24/4/1997 Hà Nội 26/12/1997
30 Séc 23/5/1997 Praha 03/02/1998
31 Ca-na-đa 14/11/1997 Hà Nội 16/12/1998
32 Inđônêxia 22/12/1997 Hà Nội 10/02/1999
33 Đài Bắc 06/4/1998 Hà Nội 06/5/1998
34 An-giê-ri 06/12/1999 An-giê Chưa có hiệu lực
35 Mi-an-ma 12/5/2000 Yangon 12/8/2003
36 Phần Lan 21/11/2001 Hensinki 26/12/2002
37 Phi-líp-pin 14/11/2001 Manila 29/9/2003
38 Ai-xơ-len 03/4/2002 Hà Nội 27/12/2002
39 CHDCND Triều Tiên 03/5/2002 Bình Nhưỡng 12/8/2007
40 Cu Ba 26/10/2002 La Havana 26/6/2003
41 Pa-kít-xtăng 25/3/2004 Islamabad 04/02/2005
42 Băng la đét 22/3/2004 Dhaka 19/8/2005
43 Tây Ban Nha 07/3/2005 Hà Nội 22/12/2005
44 Xây-sen 04/10/2005 Hà Nội 07/7/2006
45 Xri-Lan ca 26/10/2005 Hà Nội 28/9/2006
46 Ai-cập 06/3/2006 Cai-rô Chưa có hiệu lực
47 Bru-nây 16/8/2007 Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan (Bru-nây) 01/01/2009
48 Ai-len 10/3/2008 Dublin Chưa có hiệu lực
49 Ô-man 18/4/2008 Hà Nội Chưa có hiệu lực
50 Áo 02/6/2008 Viên Chưa có hiệu lực
51 Xlô-va-ki-a 27/10/2008 Hà Nội 29/07/2009
52 Vê-nê-xu-ê-la 20/11/2008 Ca-ra-cát 26/05/2009
53 Ma-rốc 24/11/2008 Hà Nội Chưa có hiệu lực
54 Hồng Kông 16/12/2008 Hà Nội Chưa có hiệu lực
55 Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE) 16/02/2009 Dubai Chưa có hiệu lực
56 Ca-ta * 08/3/2009 Đô ha Chưa có hiệu lực
57 Cô-oét * 10/3/2009 Cô-oét Chưa có hiệu lực
58 Ix-ra-en 04/8/2009 Hà Nội Chưa có hiệu lực

Bài viết liên quan

  • No related posts found
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

CÔNG TY LUẬT TNHH INTECO
Địa chỉ : Số 2 Ngõ 91/16 Trần Duy Hưng , Q. Cầu Giấy , Hà Nội - Điện Thoại : (04) 62513999 - Fax : (04) 62513999 - Hotline : 0903. 255.339
Bản quyền © 2012 tuvandautu.net.vn - Email: hanoi@intecovietnam.vn. - Website : http://www.intecovietnam.com. , http://tuvandautu.net.vn
tư vấn đầu tư - đăng ký nhãn hiệu- sở hữu trí tuệ - đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ - đồ sơ sinh -